Laskuvarjotoimikunnan syystiedote 2022

Kausi alkaa olla viimeisillään, on syystiedotteen aika. Tässä tiedotteessa käsitellään:
• Kerhopomopalaveri – KePoPa 5.–6.11.2022.
• Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut
• Turpaboogie 2023
• Turvallisuuskatsaus
• Kalustoasiaa kalustomestareille
• Kilpailuasiaa
• Liiton terveiset

Kerhopomopalaveri – KePoPa 5.–6.11.

Lähes kolmekymmentä laskuvarjokerhojen vastuuhenkilöä kokoontui 5.–6.11.2022 Hotelli Arthurissa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisia asioita. Etänä mukana oli toistakymmenentä henkeä. Osallistujat olivat lähettäneet ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä askarruttaneista asioista. Myös somekeskustelussa kiinnostusta herättäneistä asioista keskusteltiin erittäin aktiivisesti. Katso tarkemmin LT:n sivuilta.

Kaikki materiaali (myös videot) löytyvät ”Kerhoille jakoon” Google-Drivesta ja sieltä kansiosta KePoPa 2022. Seuraavassa oleellisimpien asioiden tiivistelmä.

Laskuvarjotoimikunnan oma koulutusvideoprojekti on valmistunut. Videoista eniten keskustelua herättivät suoran uloshypyn ja sukellusuloshypyn valtakunnallisesti erilaiset suoritustavat. Videoille näistä oli valittu yhdet, tällä hetkellä Laskuvarjohyppääjän oppaan esittelemät suoritukset. Todettiin, että näiden suoritusten erilaisissa vanhemmissa ja uudemmissa tavoissa on omat hyvät puolensa. Kerhojen koulutusorganisaatioiden omaan harkintaan kuuluu muun ohella esimerkiksi konetyyppinsä ja käyttämänsä alkeiskurssiuloshyppytyypin puitteissa valita itselleen paras tapa. Laskuvarjotoimikunta pyrkii koulutusmateriaalia edelleen kehittäessään ottamaan näitä variaatioita huomioon nyt materiaalissa olevien vaihtoehtojen ohella.

Samassa yhteydessä kiinnitettiin huomiota Kuopion Laskuvarjourheilijoiden ulkomailta Suomeen järjestämiin laadukkaisiin varjon selvittämistä ja vajaatoimintotilanteita esitteleviin videoihin ja LT:n videoprojektin kylkiäisinä syntyneisiin varjolla lentämistä, loppukuvioita ja loppuvetoa esitteleviin videoihin. Koko videopaketti tarjoaakin siis nyt erinomaisen tuen koulutukselle alkeiskurssista A-lisenssiin asti.

Toisena keskeisenä asiana keskusteltiin hyppääjien kyydistä hypyn aikana putoavista esineistä. Viime aikoina yleistyneen ongelman aiheuttavat yleensä kamerat, mutta myös esimerkiksi matkapuhelimia on putoillut. Hyppykansaa onkin syytä muistuttaa siitä, että maahan asti putoavat esineet voivat aiheuttaa mittavaakin omaisuusvahinkoa ja jopa henkilövahinkoja. Kaikkien irtonaisten esineiden on oltava hyppääjän taskuissa tai muuten tallessa niin, että ne eivät voi pudota. Kameroiden suhteen pitäisi pyrkiä irti pienten action-kameroiden kanssa yleistyneestä tavasta luottaa siihen, että kamera murtuu irti iskusta tai esimerkiksi punoksen tai kantohihnan takertumisesta, ja rakentaa koko kamerakypäräkokonaisuus niin, että tällaisten takertumisten riski on minimoitu.

Koulutusorganisaatioita askarruttaneista kysymyksistä käsiteltiin vapaapudotuskouluttajan asemaa alkeiskurssilla ja ulkomailta tulevia erilaisissa koulutusjärjestelmissä koulutettuja itsenäisiä hyppääjiä. Vapaapudotuskouluttaja voi kouluttaa tiettyjä Laskuvarjohyppykouluttajan oppaassa mainittuja asioita. Tällöinkin kurssin vastaavan hyppymestarin tai muun mesun tulee olla valvomassa kurssin kouluttamista, toisin sanoen vähintään viiveettä saatavilla esimerkiksi vastaamaan vaikeampiin kysymyksiin. Hyppymestarin ei tulisi itse olla sidottu esimerkiksi toisen ”rastin” pitämiseen, vaan hän voi esimerkiksi tehdä kurssin paperitöitä tai valvoa useampaa eri rastia pitävää VPK:ta kiertäen rastilta toiselle.

Ulkomaisten lisenssihyppääjien osalta on kiinnitettävä huomiota erityisesti suomalaisen ilmailumääräyksen OPS M6-1 vaatimukseen 25 itseaukaisuhypystä. Eräät ulkomaiset koulutusohjelmat nimittäin eivät sisällä näin montaa hyppysuoritusta. Muilta osin riittää, että vierailevia ulkomaalaisia itsenäisiä hyppääjiä ehkä seurataan hieman tarkemmin. Jos ulkomainen hyppääjä asettuu Suomeen pidemmäksi aikaa, tulisi organisaation muuntaa hänen kelpoisuutensa SIL-kelpoisuudeksi (Toiminnallisten ohjeiden kohta 1.3) tai ainakin varmistaa vastaava tietotaitotaso.

Myös hyppypäiväkirjan käytöstä keskusteltiin. Oikea tapa hyppypäiväkirjan käytölle on se, että ensimmäisen sivun koulutuskorttiin merkitään oppilaan siirtäminen uuteen koulutusluokkaan. Samalla valmistuneen koulutusluokan koulutuskortti otetaan kerholle talteen. Lisäksi pitää muistaa pitää toisella sivulla oleva kirjanpito näytteistä ja kokeista ajan tasalla.

Eksaminaattoreiden kyselytilaisuudessa käytiin läpi etukäteen esitettyjä kysymyksiä. Tärkeimpinä teemoina voidaan mainita oppilaiden vapaapudotushyppyjen seuraaminen koneesta käsin tai ilmasta. Yleinen konsensus on se, että kaikki pitkät vapaapudotushypyt, joissa oppilas tekee harjoitteita vapaapudotuksessa (pois lukien jatkokoulutusluokan vapaavalinnaiset hypyt), tulisi seurata avaukseen asti kouluttajan hypätessä mukana. Myös 15 sekunnin vapaapudotushypyssä suorassa uloshypyssä ja sukellusuloshypyssä saadaan joskus kiinni vapaapudotusongelmia hypyn loppupäästä. On siis hyödyllistä, jos kouluttaja voi hypätä näihinkin mukaan.

Kouluttajakelpoisuuksien myöntämisen ongelmista erityisesti keskellä parasta (Ilmailuliiton työntekijöiden) kesälomakautta keskusteltiin. LT ja SIL etsivät asiaan helpotusta. Varavarjon käyttökokeen vastaanottamisesta vapaapudotuskouluttajien toimesta keskusteltiin myös. Asiassa on monta muuttujaa, ja eksaminaattoripalaveri talvella ottaa asian käsittelyyn.

Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut

Uutta materiaalia on taas vuoden mittaan julkaistu. Esimerkiksi Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (muutosmerkinnöillä) Siipikuormataulukkoineen, Kertauspäivät – esimerkkejä läpikäytävistä asioista, Materiaalia Hyppypäiväkirjan versio 15.2.2021 muuntamiseen 25.7.2022 versiota vastaavaksi sekä runsaasti materiaalia käännettynä englanniksi (kuten Skydivers Guide). Laskuvarjohyppääjän oppaaseen lisättiin kuvia ja tehtiin pieniä korjauksia. Sivuilla on koottuna uusittuja videoita oppilaiden koulutusohjelman mallisuorituksista ja esimerkkejä vajaatoiminnoista.

Koulutuspäälliköt ja turvallisuuspäälliköt ovat avainasemassa kerhoissa jakamaan tietoa uusista materiaaleista ja niiden käyttämisestä, joten pyydämme teitä olemaan aktiivisia tässä asiassa.

LT:n verkkosivut

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla on nykyään sivu, jossa julkaistaan hyödyllisiä linkkejä. Ensimmäinen linkki johti USPAn vajaatoimintavideoihin, mutta nyt niitä on mukana muitakin.

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla laskuvarjotoimikunta.fi on paljon muutakin materiaalia. Käy tutustumassa ja hyödynnä!

Turpaboogie 2023

Tandemtehdas järjestää Turpikset Helsingin Kalasatamassa 10.–12.2.2023.

Luvassa on maailmanluokan esiintyjiä ja luentoja polttavista lentoaiheista, kaikille oppilaista heroihin. Seminaaripaikka on Kalasatamassa mahtavissa, uusissa tiloissa, joista kivenheitto jatkobileisiin ja yhteisdinnerille Föönille/Redi-kauppakeskukseen.

Hotellidiiliä viimeistellään parasta aikaa, että saadaan Turpisporukalle järkevä majoitus helpoilla kulkuyhteyksillä pelipaikoille.

Lisätietoja lähiaikoina ja kyselyt mauri@tandemtehdas.fi.

Turvallisuuskatsaus

Turvallisuusilmoituksien kertomaa

KePoPassa käytiin läpi nopea turvallisuusilmoituskatsaus. Tässäpä tärkeimmät huomioit.

Alustava hyppymäärä on jonkin verran pienempi kuin viime vuonna. Myös turvallisuusilmoitusten määrä on noin 10 % pienempi.

Tänä vuonna erityisesti oppilailla on ollut runsaasti murtumiin johtaneita loukkaantumisia. Loukkaantumiset ovat tyypillisesti pääasiassa laskeutumisonnettomuuksia.

Varavarjoon on tarvinnut turvautua huomattavasti viime vuotta harvemmin. Oppilailla selvästi yleisin syy on ollut huono uloshyppy- tai avausasento. Itsenäisten hyppääjien olisi pitänyt kiinnittää tarkempaa huomiota pakkaamiseen.

Taivaalta on pudonnut paljon tavaraa, pääasiassa kameroita, mutta myös mm. puhelin pääsi putoamaan. Putoava esine voi aiheuttaa vakavia vahinkoja osuessaan esimerkiksi henkilöön tai liikkuvan ajoneuvon tuulilasiin.

Siipikuormista

Talvella usein päivitetään varjokalustoa. Siipikuormasuositus ja -raja pitää muistaa ottaa huomioon uutta varjoa hankkiessa. Laskuvarjotoimikunta suosittelee noudattaman siipikuormataulukon tumman vihreää aluetta, vaikka taulukko mahdollistaa B-lisenssihyppääjille etenkin pienillä kuvuilla (135–150 sqft, suositus 1,0–1,1) paljon suuremmankin (≤ 1,34) siipikuorman. Varsinkin pienillä kuvuilla siipikuorman kasvattaminen sallituissakin rajoissa vaikuttaa merkittävästi varjon lento-ominaisuuksiin.

Kalustoasiaa kalustomestareille

Kalustollisia syysterveisiä arvoisille kalustomestareille!

Aktiivinen hyppykausi alkaa olemaan kuluvalta kaudelta loppupuolella ja ollaan siirtymässä kalustollisen kalenterin mukaiseen talvihuolto ajankohtaan.

Ajatuksen ja käytännön tasolla on hyvä idea alkaa verryttelemään pakkauslihaksistoa ja muistutella mieliin reservinpakkauksen yksityiskohtia sekä oikeaa suuntaa ompelukoneen lähestymiseen. Näissä operaatioissa on aina suurin apu valmistajan manuaali, josta voi helposti palauttaa mieliin nylonkompression yksityiskohtia ja koneen säätöjä.

Kulunut kausi on ollut kalustomurheiden tai kalustoilmoituksien valossa varsin hyvä ja jatketaan samaan manuaalien viitoittamaan turvalliseen operaatiosuuntaan.

Kalustotapaaminen järjestetään sopivassa ajankohdassa vuodenvaihteen jälkeen ja teema on vahvasti kertauspainotteinen. Ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin. Mikäli nyt jo herää ajatuksia tai toivomuksia sisältöön niin laita viestiä jsistonen@gmail.com.

Kilpailuasiaa

Suomen Ilmailuliiton laskuvarjolajien maajoukkueurheilijat löytyvät LT:n verkkosivuilta

Uudet Suomen ennätykset 2022

  • Ilmasirkus, CF 2 way sekvenssi, 26 pistettä. SM-kisat, Vesivehmaa 3.8.2022.
    • Simo Leminen, Teemu Hietakari, Jani Lyttinen (video).
  • Tatjana Maksudov. Wingsuit. Matka naiset, 3 046 metriä. SM-kisat, Vesivehmaa 3.8.2022.
  • Tatjana Maksudov. Wingsuit. Matka naiset 3 552 metriä. SM-kisat, Vesivehmaa 4.8.2022.
  • Jussi Lahenius. Wingsuit. Nopeus 297 km/h. SM-kisat, Vesivehmaa 5.8.2022.
  • Marko Mäkelä. Wingsuit. Aika 85,7 sekuntia. SM-kisat, Vesivehmaa 5.8.2022.
  • Juho Mäntylä. Canopy Piloting. Matka 150,16 metriä. MM-kisat, Eloy, Arizona USA 13.10.2022.

Laskuvarjotoimikunta onnittelee lämpimästi kaikkia ennätyksien tekijöitä!

SM-kilpailut 2023

SM-kilpailuihin toivotaan taas runsasta osanottoa. Mukaan vain rohkeasti!

Kilpailujen järjestäjältä voi tiedustella omista mahdollisuuksista osallistua, mikäli olet vasta hyppyharrastuksen alussa. Kauden aikana on aikaa treenata kilpailusääntöjen mukaisesti. Omaa tasoaan voi verrata muihin ja itseensä seuraavina vuosina. Kaikki eivät voi voittaa, kaikilla voi silti olla kivaa.

Kauden 2023 SM-kilpailut (joita tähän mennessä haettu ja myönnetty):

  • Tunnelilentäminen SM-kilpailut. FS, VFS, Dynamic ja Freestyle. Järjestäjä: Aeronautica Arena Oy, Aeronautica areena Pyhtää 24.–25.2.2023.
  • Laskuvarjo SM-kilpailut CF2-way, CP, WS- ja Freestyle. Järjestäjä: Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, Vesivehmaa 24.–27.7.2023.

Liiton terveiset

Jäsenrekisteri SILMARI

Ilmailuliiton jäsenen oma sähköinen jäsenkortti löytyy SILMARI-jäsenrekisteristä osoitteesta https://oma.ilmailuliitto.fi/. Voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteellasi. Palvelussa voit uusia A-, B-, C- tai D-laskuvarjolisenssit, tarkistaa jäsentietosi, lukea uusimmat Ilmailu-lehdet, tehdä urheilijasopimuksen, ostaa FAI-lisenssin ja vaikka tulostaa jäsenkortin. Lisäohjeet: https://www.ilmailuliitto.fi/laji/laskuvarjourheilu/.

Jäsenvastaavien näkymä oman kerhon tietoihin löytyy osoitteesta https://silmari.ilmailuliitto.fi/.

Jos huomaat toimimattomuutta, et pääse kirjautumaan palveluun tai tarvitset lisätietoa jostain asiasta, ota yhteyttä sähköpostitse sil@ilmailuliitto.fi.

Ilmailuliiton jäsenedut 2023

Vakuutukset säilyvät laskuvarjohyppääjille ja laskuvarjokerhoille samanlaisina kuin olivat 2022. Löydät kaikki jäsenedut näppärästi edellä mainitusta SILMARI-jäsensovellutuksesta alavalikon kohdasta ”Jäsenedut” sekä https://www.ilmailuliitto.fi/vakuutukset/.

Toimintalukuja 2022

Liitosta kysellään kohta kerhoilta jälleen toimintalukuja kaudelta 2022; vastaaminen näihin kyselyhin ajoissa on erittäin tärkeää. Tarvitaan mm. vakuutusyhtiöön tandemhyppymääristä.

Ilmailun maailma -sarjan toisen tuotantokauden jaksot voit katsoa Liiton YouTube-kanavassa

Käy tutustumassa vasta TV:stäkin tulleeseen sarjaan. Esimerkiksi Jakson 5/2022 loppupuolella käydään Vapaalentotunneli Föönillä.

Tarjolla taloushallinnon kurssi ilmailuyhdistyksille ja ilmailijoille

Suomen Ilmailuliitto ja Suomen Urheiluilmailuopisto tarjoavat 10 kokoontumiskerran koulutuskokonaisuuden taloushallinnon perusteista ilmailijoille. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään taloushallinnon perusperiaatteita yhdistyskontekstissa, ymmärtää yhdistyksen päätöksenteon ja taloushallinnon yhteyttä, ja kyetä kehittämään oman yhdistyksen taloudenhoitoa käytännön harjoitusten kautta. Kurssi toteutetaan etämenetelmin alkaen 12.1.2023. Kurssille mahtuu mukaan vain 25 ensimmäistä. Ilmoittaudu 11.12. mennessä lomakkeella.

Lisätietoja Ilmailuliiton sivuilta sekä kurssin vetäjältä: Hanna Lyden, hanna@skyflow.fi, puh. 040 709 0854.

 

Nähdään Turpaboogeissa!

Laskuvarjotoimikunta

lt@laskuvarjotoimikunta.fi