Laskuvarjotoimikunnan syystiedote 2023

Kausi alkaa olla paketissa, on syystiedotteen aika. Tässä tiedotteessa käsitellään:
• Kerhopomopalaveri – KePoPa 4.–5.11.2023
• Liikunnan aluejärjestöt kerhojen tukena
• Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut
• Turpaboogie 2024
• Turvallisuuskatsaus
• Kalustollisia syysterveisiä!
• Kilpailuasiaa
• Liiton (toimiston) terveiset

Kerhopomopalaveri – KePoPa 4.–5.11.

Yli kolmekymmentä laskuvarjokerhojen vastuuhenkilöä kokoontui 4.–5.11.2023 Lahdessa Hotelli GreenSta-rissa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisia asioita. Etänä mukana oli lisäksi toistakymmenentä henkeä. Osallistujat olivat lähettäneet ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä askarruttaneista asioista. Myös somekeskustelussa kiinnostusta herättäneistä asioista keskusteltiin erittäin aktiivisesti. Katso tarkemmin LT:n sivuilta.

Kaikki materiaali (myös tallenteet) löytyvät ”Kerhoille jakoon” Google-Drivesta ja sieltä kansiosta ”Tilaisuuksia”, josta ”KePoPa 4.-5.11.2023 Lahti” . Seuraavassa oleellisimpien asioiden tiivistelmä.

Asiaa eksaminaattorien vierailuista kerhoissa kaudella 2023
Koulutusorganisaatioille ja hyppykouluttajille suunnattu osaamisen ylläpitäminen toteutettiin vuonna 2023 LT goes hyppykerhot -teemaisilla eksaminaattorien kerhovierailuilla Turkuun, Ouluun ja Kuopioon. Keskeisinä yhteisinä teemoina kerhovierailuista nostettiin seuraavia seikkoja. Kerhoissa käytössä olevien ns. ”kelpparipakettien” suhde kerhon koulutuskalustoon tulee olla selkeä. Oppilaan käyttöön annettavan kaluston (oli se sitten kerhon tai yksittäisen lisenssihyppääjän reppu) tarkastusjakso on viranomaismääräyksen OPS M6-1 mukaan yksi vuosi iästä riippumatta. Itsenäisille hyppääjille suunnatuilla päävarjoilla varustettujen varjokokonaisuuksien käyttöluvasta on syytä tehdä merkintä oppilaan hyppypäiväkirjan ensimmäiselle sivulle tai niiden käyttö oppilailla on muuten selvästi ohjeistettava kerhossa.

Koulutuskirjanpidon ja hyppypäiväkirjan täyttämisen sekä valmiiksi tulevien koulutuskorttien arkistoimista kerholla korostettiin. Esimerkkitapauksina olivat Lopen ja Jämsän liidinonnettomuudet, jossa koulutusjärjestelmien noudattaminen ja koulutuskirjanpidon täyttäminen tekivät eron kuolemantuottamussyytteen lopputuloksen kannalta.

Muualta tulevien kouluttajien ja oppilaiden liittämistä vastaanottavan kerhon jäseniksi korostettiin oikeusturvaseikkojen vuoksi. Toisena keskeisenä asiana on erityisesti pakkolaukaisuoppilaiden kouluttaminen vastaanottavan kerhon kalustoon ja sen vajaatoiminto-ominaisuuksiin.

Oppilaiden varustetarkastuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota valjaiden pystyhihnojen säätämiseen. Lisäksi keskusteliin varustetarkastuksista läpi menneistä virheistä teemalla ”onko varustetarkastus tarkastus, rutiini vai rituaali”. Digitaalisten automaattilaukaisinten sammumisaikaikkunatkin herättivät pohdintaa.

Käytännön hyppytoimintaan ja oppilaiden pudottamiseen ei kerhovierailuilla tällä kertaa päästy. Tältä osin keskustelun keskiössä olivat pakkolaukaisuhihnan käsittely uloshypyn yhteydessä ja erilaiset uloshyppytyylit. Keskeisenä toteamuksena oli se, että jos käytetyssä konetyypissä on ulkopuolinen astin, on sitä kannustettavaa käyttää oppilaiden kaikissa uloshyppytyyleissä.

Kerhovierailujen jatkaminen sai kannatusta osallistujilta. Kaudella 2024 kerhovierailuja on tarkoitus jatkaa.

KePoPan keskustelu- ja kyselyosio
Eksaminaattoreille suunnatussa kyselyosiossa ja vapaiden pikkuasioiden osiossa pohdittiin hyviä käytänteitä kerhoissa ja keskusteltiin etukäteen eksaminaattoreille esitettyjen kysymysten valossa.

Jo aiemminkin tapetilla ollut varavarjon käyttökokeiden vastaanottaminen nousi jälleen 2023 tapetille. Keskustelua herätti jälleen esitys mahdollistaa VV-käyttökokeiden vastaanottaminen ainakin osittain vapaapudotuskouluttajien toimesta ja kokeen voimassaoloaika. Asian lopputuloksena eksaminaattorit eivät edelleenkään ole kallistuneet suosittelemaan VV-kokeen laskemista ”mesutasolta” alaspäin. Vajaatoimintamallien katsotaan olevan kenties kaikkein tärkein osa koko laskuvarjohyppykoulutusta, ja suuntaus maailmallakin (viimeisimpänä USPA:ssa) on takaisin ”mesuvetoisempiin” malleihin. Suomessakin itsenäisiä hyppääjiä on pelastunut automaattilaukaisinten ansiosta heidän epäonnistuessaan toimia oikein vajaatoimintotilanteissa. VV-käyttökokeen voimassaoloaikaan liittyen viitattiin jälleen toiston merkitykseen. Nykyiselläkin kahden kuukauden voimassaoloajalla nopeimmat oppilaat tekevät VV-käyttökokeen kerran tai kahdesti. Voimassaolojakson pidentäminen heikentäisi tilannetta entisestään.

Asiaa voi kuitenkin kerhoissa helpottaa sujuvuuden vuoksi. Vajaatoimintamallit ovat ennen kaikkea oikeiden ratkaisujen tekemistä, eikä kaikkia VV-kokeita ole välttämättä tarkoituksenmukaista suorittaa valjaissa roikkuen. VV-liivit ja ns. ”tattivyö” riittävät kokeneemmille oppilaille mainiosti. Lisäksi kerho voi käyttää vapaapudotuskouluttajia apukouluttajina myös VV-käyttökokeissa, kunhan vastuullinen hyppymestari vastaa kokeen tasosta, oppilaan suorituksen hyväksyttävyydestä ja allekirjoittaa kokeen tehdyksi. Lisäksi VV-käyttökokeiden laadun parantamiseksi LT julkaisee uuden ohjeen kaudelle 2024.

Etukäteen pyydetyt hyvät käytänteet ja keskustelu niistä
Kerhoista etukäteen saadut hyvien käytänteiden vinkit ja pohdinnat liittyivät voimakkaasti oppilaiden selviytymiseen ehjinä laskeutumisen loppuvaiheesta. Keskeisiä teemoja olivat loppuvetokomennon ajoittaminen riittävän aikaiseksi huomioimaan myös hitaammin reagoivat ja vetävät oppilaat, oppilaiden siipikuormien pitäminen maltillisina, jalkojen pitäminen suoraan vartalon alla ja riittävä määrä radio-ohjaussuorituksia kaikille radiokouluttajille hyppymestarit mukaan lukien.

Kirjallisten kokeiden todettiin lähtökohtaisesti tarkoitetun tehtäväksi ilman Opasta tai muuta tukimateriaalia. Samalla todettiin kuitenkin myös tarvetta kehittää kokeita siihen suuntaan, että niissä olisi ”open book” osio asioista, joista oikeissakin tilanteissa on aikaa tehdä tiedonhakua. Lisäksi olisi ”closed book” -osio asioista, jotka tulee tietää ja osata ulkoa sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuutta tukeutua lähdemateriaaleihin.

Alkeiskurssin pituus herätti keskustelua. Kriittisten fyysisten taitojen ja ulkoa osattavien tietojen toistamisella koulutuksessa on keskeinen merkitys unohtamisen vähentämisessä. Nykyinen koulutusohjelma sallii lyhimmillään kahden päivän mittaiset alkeiskurssit, jotka kuitenkaan eivät ainakaan suuremmalle kurssille voine mitenkään tarjota riittäviä toistomääriä tärkeissä harjoituksissa.

Liikunnan aluejärjestöt kerhojen tukena

Liikunnan aluejärjestöt toimivat viidentoista alueen voimin eri puolella Suomea. Aluejärjestöjen yhtenä tehtävänä on liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen – erityisesti paikallisella tasolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteiskuntavaikuttamista, joka edistää liikunnan ja urheilun yhdistysten yleistä arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Aluejärjestöt täydentävät ja tukevat lajiliittojen toimintaa keskittymällä yleisiin, kaikkia lajeja koskeviin osa-alueisiin, kuten yhdistysten hyvän hallinnon kehittämiseen.

Kerhoille aluejärjestöt tarjoavat esimerkiksi koulutuksia, verkostotapaamisia, jakavat kauttaan erilaisia seuratukia, sparraavat muutostilanteissa ja antavat ohjeistusta erityiskysymyksissä, kuten verotuksen osalta. Oman alueen aluejärjestön kerhoille suunnattuihin palveluihin kannattaa tutustua, ja hakea kerhoa aluejärjestön jäseneksi. Liikunnan 15 aluejärjestöä on listattu täällä: https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/.

Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut

Uutta materiaalia on taas vuoden mittaan julkaistu. Esimerkiksi kouluttajille Vapaapudotuskouluttajakoulutus ja -kelpoisuus (30.1.2023), Hyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (PLHM) (30.1.2023), Novahyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (9.6.2023) ja Tandemhyppymestarikoulutus ja -kelpoisuus (25.4.2023) sekä Laskuvarjohyppykouluttajan opas: Osa 1 Kouluttajakurssi (29.4.2023) sekä Osa 2 – Ohjeita kouluttajille, PL-koulutus (13.5.2023) ja Osa 2 – Ohjeita kouluttajille, NOVA-koulutus (7.6.2023).

Laskuvarjohyppääjän oppaaseen tehtiin ja päivitettiin tukimateriaalia, kuten Esimerkkiteksti Hätähyppy – Pakkolasku C-182 PL, word (8.3.2023), Esimerkkiteksti Hätähyppy – Pakkolasku C-208 NOVA, word (22.2.2023), Suora uloshyppy ja sukellusuloshyppy – vaihtoehtoiset tavat (27.3.2023) sekä Alkeiskurssin kaikki kalvosarjat, eri formaatteja ja malleja (8.3.2023) ja Perus- ja jatkokoulutuksen kalvot A-lisenssiin asti, powerpoint (26.7.2023). Lisäksi runsaasti materiaalia löytyy nyt käännettynä englanniksi.

Koulutuspäälliköt ja turvallisuuspäälliköt ovat avainasemassa kerhoissa jakamaan tietoa uusista materiaaleista ja niiden käyttämisestä, joten pyydämme teitä olemaan aktiivisia tässä asiassa.

LT:n verkkosivut
Sivuilla on muun muassa koottuna uusittuja videoita oppilaiden koulutusohjelman mallisuorituksista ja esimerkkejä vajaatoiminnoista.

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla on sivu, jossa julkaistaan hyödyllisiä linkkejä. Ensimmäinen linkki johti USPAn vajaatoimintavideoihin, mutta nyt niitä on mukana paljon muitakin.

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla laskuvarjotoimikunta.fi on paljon muutakin materiaalia. Käy tutustumassa ja hyödynnä!

Turpaboogie 2024

Aika: 16.–18.2.2024.

Järjestäjä: Skydive Finland yhdessä Laskuvarjotoimikunnan kanssa.

Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Kouvolassa.

Aiheet ja teemat (tarkentuu lähempänä tapahtumaa): Turvallinen ja tavoitteellinen hyppääminen. Lajin parissa kilpaileminen tai muuten vain omien tavoitteiden saavuttaminen. Turvallinen ja hyvin suunniteltu näytös- ja syrjähyppääminen. Kokeneiden pilottien näkökulma hyppylentämisestä.

Ilmoittautumislinkki: https://ssl.tapahtumakone.fi/event/n6E0J.

Linkki Facebook tapahtumaan: https://fb.me/e/XXXJbCbq.

Virallinen tapahtumakuvaus nettisivuille julkaistaan piakkoin.

Turvallisuuskatsaus

Turvallisuusilmoituksien kertomaa
KePoPassa käytiin läpi nopea turvallisuusilmoituskatsaus. Tässäpä tärkeimmät huomioit.

Alustava hyppymäärä on noin tuhat hyppyä enemmän kuin viime vuonna, noin 36 700. Turvallisuusilmoituksia on tehty noin 10 % enemmän.

Loukkaantumisia on tapahtunut merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, lukumäärä väheni peräti kolmanneksella. Alkeisoppilailla murtumia oli viisi, edellisenä vuonna yksitoista. Loukkaantumiset ovat tyypillisesti pääasiassa laskeutumisonnettomuuksia.

Varavarjoon on tarvinnut turvautua lukumääräisesti yhtä usein kuin vuonna 2022, hyppymäärän kasvettua suhteessa harvemmin. Oppilaat käyttivät varavarjoa vain neljä kertaa, syyt olivat erilaisia jokaisella. Itsenäisten hyppääjien olisi pitänyt kiinnittää tarkempaa huomiota erityisesti pakkaamiseen.

Varjon varassa on ollut törmäys lähellä useita kertoja. Ryhmähypyillä purkamisen jälkeen pitää tehdä hyvä liuku, tarkistaa ilmatila ennen avausta ja näyttää selvä avausmerkki.

Siipikuormista
Talvella usein päivitetään varjokalustoa. Siipikuormasuositus ja -raja pitää muistaa ottaa huomioon uutta varjoa hankkiessa. Laskuvarjotoimikunta suosittelee noudattaman siipikuormataulukon tumman vihreää aluetta, vaikka taulukko mahdollistaa B-lisenssihyppääjille etenkin pienillä kuvuilla (135–150 sqft, suositus 1,0–1,1) paljon suuremmankin (≤ 1,34) siipikuorman. Varsinkin pienillä kuvuilla siipikuorman kasvattaminen sallituissakin rajoissa vaikuttaa merkittävästi varjon lento-ominaisuuksiin.

Kalustollisia syysterveisiä!

Aktiivinen hyppykausi alkaa liukumaan kuluvalta kaudelta finaaliin ja ollaan siirtymässä niin sanottuun fiikuksenhiplausmoodiin perushyppääjän näkövinkkelistä tarkasteltuna. Tämähän tarkoittaa kalustohuollon perspektiivistä ajateltuna varsin aktiivisen tekemisen ajanjaksoa. Tätä ajatusta vasten on erinomainen idea verrytellä pakkauslihaksistoa kohtaamaan tulevat haasteet reservinpakkauksen lihaskoordinaatiota haastavine yksityiskohtineen ja pakkaustyökalujen oikeine käyttötapoineen. Samalla on hyvä myös hahmottaa oikeita askelmerkkejä ompelukoneen lähestymiseen niin sanotusti sillä silmällä ja vakavalla mielellä. Näissä operaatioissa on aina suuri apu valmistajan manuaalit, joista voi helposti palauttaa mieliin reppukohtaisia nylonkompression yksityiskohtia ja ompelukoneiden oikeita säätöjä.

Kuluvalla kaudella on löytynyt reppuja, joissa reservin pakanneilta henkilöiltä on jäänyt manuaali lukematta ja oman työnjäljen kriittinen arviointi täysin tekemättä. Oleellinen osa kalustonhuoltoa on oman työsuoritteen kriittinen arviointi ja tarpeen vaatiessa uudestaan tekeminen. Tekemiseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja löysyttää sitä loppumatonta henkistä pinnaa siltä suurelta kelalta.

Kalustotapaaminen järjestetään alkuvuodesta ja teema on vahvasti kertauspainotteinen. Ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan hieman myöhemmin. Mikäli herää ajatuksia tai toivomuksia sisältöön niin laitathan viestiä jsistonen@gmail.com.

Kilpailuasiaa

Suomen Ilmailuliiton laskuvarjolajien maajoukkueurheilijat löytyvät LT:n verkkosivuilta

Uudet Suomen ennätykset 2023

 • Kilpailuennätykset
 • Purple Maze: Eija Suvala, Emilia Sormunen, Matthew Iles, Nadja Lönnroth. Tunneli FS 4-way. Yhden kierroksen tulos 44 p. (25.3.2023) ja 10 kierroksen keskiarvo 25,4 p. Fööni Open, PM-kilpailut, Fööni kauppakeskus Redi 24.-25.3.2023.
 • Ilmasirkus: Simo Leminen, Teemu Hietakari ja Jani Lyttinen (video). CF 2-way, 29 pistettä. SM-kilpailut Vesivehmaa 27.7.2023.
 • Missä on kenttä: Salla Kalsi, Terhi Lehtonen ja Kristiina Tiilas (video). CF 2-way, naiset. 4 pistettä. SM-kilpailut Vesivehmaa 26.7.2023.
 • Tatjana Maksudov. Wingsuit, naiset Aika 74,9 sekuntia. Open Czech nationals, Prostejov, Tsekin tasavalta 13.7.2023.
 • Marko Mäkelä. Wingsuit. Aika 86,0 sekuntia, EM-kilpailut, World Cup Prostejov, Tsekin tasavalta 23.8.2023.
 • Suoritusennätykset
 • Pasi Pirttikoski, Markus Rytömaa, Jari Lehti, Matti Pirttikoski, Terhi Lehtonen ja Salla Kalsi. CF 2 p. 7-way täyspurku. Evora Portugali 5.5.2023.
 • Pasi Pirttikoski, Markus Rytömaa, Jari Lehti, Matti Pirttikoski, Terhi Lehtonen, Salla Kalsi, Jukka Rönkkö, Marko Paukkunen, Heikki Kammonen. CF 2 p. 9-way täyspurku. Immola, 3.8.2023.
 • Hyppääjiä mukana maailmanennätyksissä
 • Jorma ja Pirre Löfgren. FS-Maailmanennätys 3 formation 108 skydivers. Eloy Arizona 26.10.2023.

Laskuvarjotoimikunta onnittelee lämpimästi kaikkia ennätyksien tekijöitä!

SM-kilpailut 2024
SM-kilpailuihin toivotaan taas runsasta osanottoa. Mukaan vain rohkeasti!

Kilpailujen järjestäjältä voi tiedustella omista mahdollisuuksista osallistua, mikäli olet vasta hyppyharrastuksen alussa. Kauden aikana on aikaa treenata kilpailusääntöjen mukaisesti. Omaa tasoaan voi verrata muihin ja itseensä seuraavina vuosina. Kaikki eivät voi voittaa, kaikilla voi silti olla kivaa.

Kauden 2024 SM-kilpailut (joita tähän mennessä haettu ja myönnetty):

 • Tunnelilentäminen SM-kilpailut. FS, VFS, D2W, D4W, ja solo Freestyle. Näytöslajeina Solo speed, dynamic lines, VFS rookie. Järjestäjä: Lentotehdas oy, Fööni kauppakeskus Redi 22.–23.3.2023.
 • Laskuvarjo SM CF2-way, WS, Freestyle, Freeflying, FS inter ja Open sekä tarkkuus. Järjestäjä: Skydive Finland ry, Jämi 7.-9.8.2023.
 • Laskuvarjo SM CP, Gryttjom Ruotsi.

Liiton (toimiston) terveiset

Jäsenrekisteri SILMARI
Ilmailuliiton jäsenen oma sähköinen jäsenkortti löytyy SILMARI-jäsenrekisteristä osoitteesta https://oma.ilmailuliitto.fi/. Voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteellasi. Palvelussa voit uusia A-, B-, C- tai D-laskuvarjolisenssit, tarkistaa jäsentietosi, lukea uusimmat Ilmailu-lehdet, tehdä urheilijasopimuksen, ostaa FAI-lisenssin ja vaikka tulostaa jäsenkortin. Lisäohjeet: https://www.ilmailuliitto.fi/laji/laskuvarjourheilu/.

Jäsenvastaavien näkymä oman kerhon tietoihin löytyy osoitteesta https://silmari.ilmailuliitto.fi/.

Jos huomaat toimimattomuutta, et pääse kirjautumaan palveluun tai tarvitset lisätietoa jostain asiasta, ota yhteyttä sähköpostitse sil@ilmailuliitto.fi.

Ilmailuliiton jäsenedut 2024
Vakuutukset säilyvät laskuvarjohyppääjille ja laskuvarjokerhoille lähes samanlaisina kuin olivat 2023. Ainoa muutos Sporttiturvaan on omavastuuosuus, joka on 200 euroa vuonna 2024. Vakuutusyhtiön mukaan liitto on maksanut vakuutusyhtiölle vähemmän kuin mitä vakuutusyhtiö on maksanut korvauksia ulospäin. Tämän hillitsemiseksi oli pakko tehdä jotain. Löydät kaikki jäsenedut näppärästi edellä mainitusta SILMARI-jäsensovellutuksesta alavalikon kohdasta ”Jäsenedut” sekä https://www.ilmailuliitto.fi/vakuutukset/.

Kohti kautta 2024
Jos hyppäätte talvella, muistakaa lämmin ja kireä vaatetus. Ilmavirta työntää helposti untuvatakin avauskahvojen päälle. Harrastus ja/tai mahdollinen koulutus jatkuu kuitenkin keväällä mahdollisien muutamien talvihyppyjen jälkeen.

Monet kerhot järjestävät myös turvallisuuspäivän kaikille hyppääjilleen ennen kauden alkua. Niihin kannattaa osallistua. Koskee aloittelijoista konkareihin.

Seuraa kerhosi viestintää (some, kerhon nettisivut jne.) milloin toiminta alkaa ja hyppää mukaan!

Uusille harrastajille vinkiksi, että kerholle voi mennä myös ns. hengailemaan, katsomaan toimintaa, juomaan kahvit ja juttelemaan koulutusorganisaation kanssa jatkosta. Aurinkoiset kevätpäivät alkavat taas kohta 😊

Muista jatkaa Suomen Ilmailuliiton jäsenyyttä. Jäsenyyteen liittyvät vakuutukset esim. ovat voimassa vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Jäsenmaksut tulevat joulukuun puolivälissä. Kannattaa olla just in case voimassa jatkuvana, ettei tule unohduksia.

Tervetuloa tapaamaan hyppääjiä hyppääjien vuositapahtumaan helmikuun 16.–18. 2024: https://www.skydivefinland.fi/event/turpaboogiet-2024/.

Liiton Laskuvarjotoimikunta
Liitto tekee ja kehittää laskuvarjotoimikuntansa kautta hyppääjien koulutusmateriaaleja, pitää yllä laskuvarjohyppäämisen turvallisuutta mm. turvallisuusilmoituksia keräämällä ja analysoimalla niitä ja paljon muuta.

Oppilaiden kannattaa selata Laskuvarjohyppääjän opasta talvitauon aikana. Se on myös osa harrastusta, kesä tulee taas: https://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/laskuvarjohyppaajan-opas/.

Laskuvarjotoimikunnan etusivu https://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/.

 

Nähdään Turpaboogeissa!

Laskuvarjotoimikunta

lt@laskuvarjotoimikunta.fi

www.laskuvarjotoimikunta.fi

www.facebook.com/Laskuvarjotoimikunta