Laskuvarjotoimikunnan maalistiedote 2018

Terve!

 Tässä tiedotteessa käsitellään

 • Koulutus ja turvallisuus
  • Uutta materiaalia
  • Turvallisuusilmoituskone
  • Lisenssin uusiminen ja hakeminen
  • LT:n koulutuswebinaari uusista asioista.
  • Laskuvarjohyppylentojen fraseologia englanniksi
 • Kerhotuet 2018 ovat haettavissa
 • EU:n Tietosuoja-asetus
 • LT:n verkkosivu-uudistus
 • Kilpailuasiaa ja palkitsemisia
  • Urheilijatuet 2018 ovat haettavissa
  • Tuulitunnelilentämisen SM-kilpailut – Tuloksia
  • Ennätyksiä
 • Marras-Meeting 3.–4.11.2018

Koulutus ja turvallisuus

Uutta materiaalia

Laskuvarjotoimikunta on julkaisut runsaasti päivitettyä materiaali. Nämä löytyvät parhaiten LT:n verkkosivuilta kohdasta Koulutuspäällikön kansio. Tärkeimpinä ovat Toiminalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset, Laskuvarjohyppääjän opas ja Hyppypäiväkirja sekä Koulutusohjelma II (NOVA ja PL). Lisäksi on päivitetty näihin liittyvä oheismateriaali sekä esim. ohjeet: Kriisiviestintäohje ja toiminta onnettomuustilanteessa ja Toimintaohjeet vakavassa onnettomuustilanteessa, jotka myös kerhojen on syytä päivittää ennen kauden alkua.

Oppaassa on mm. edelleen painotettu seikkoja, joita hyppääjien pitää tietää hyppylentoturvallisuuteen liittyvistä asioista ja jotka ovat syytä oppia jo oppilasvaiheessa. Suurin koulutustekninen muutos on PL-koulutuksen suoritusten 14 ja 16 paikkojen vaihto keskenään. Katso koulutusohjelmasta lisää: KO II muutosmerkinnöillä (1.3.2018). Oppaasta on poistettu luku 16 (Peruskoulutuksen muut suoritukset), ja sen tiedot on yhdistetty NOVA-peruskoulutuksen suoritukset ja PL-peruskoulutuksen suoritukset -lukuihin. Näin NOVA- ja PL-koulutus ovat selkeämmin erillään ja Oppaan lukeminen selkeytyy. Myös muitakin ”pikku”-lukunumeromuutoksia on.

Oppaassa olevia jatkokoulutusoppaita kuvio- ja freeflyhyppäämisestä on päivitetty merkittävästi ottamalla mm. huomioon tuulitunnelilentäminen sekä kuvunkäsittelyopas on kirjoitettu uusiksi. Toiminnallisissa ohjeissa on nyt kuvattu kuvunkäsittelykouluttaja; lisäksi tähän liittyvä koulutusmateriaali tullaan uudistamaan. Kuvunkäsittelykoulutus onkin yksi tämän vuoden LT:n painopistealueista.

Tärkeimmistä julkaisuista on tehty myös muutosmerkinnöillä olevia versiota. Esimerkiksi Laskuvarjohyppääjän opas 2018, muutokset verrattuna edelliseen (9.3.2017) oppaaseen käsittelee suhteellisen tarkasti oppaaseen tehdyt muutokset. Siellä on myös yksityiskohtaisesti kerrottu Laskuvarjohyppääjän oppaan ja Hyppypäiväkirjan uudistunut tilausprosessi, josta seuraavassa tiivistelmä.

Voit tilata oppaita ja hyppypäiväkirjoja alla olevasta linkistä löytyvällä nettilomakkeella. Hinnat (alv 0%):

 • Laskuvarjohyppääjän opas (versio 1.3.2018) SIL jäsenkerhoille hintaan 8 eur/kpl.
 • Hyppypäiväkirja (versio 1.3.2018) SIL jäsenkerhoille hintaan 5 eur/kpl.

Jokaisen lähetyksen hintaan lisätään 15 eur käsittely- ja postituskuluja.

Linkki tilauslomakkeeseen

Opas ja hyppypäiväkirja tulevat olemaan samat ainakin kaudet 2018 ja 2019. Postitukset kerhoihin lähtevät viikon 13 lopulla tai viimeistään heti pääsiäisen jälkeen.

Turvallisuusilmoituskone

Uusi Turvallisuusilmoituskone on avattu 5.2.2018. Tähän pääsee samasta linkistä turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi kuin aikaisemminkin. Ilmoituskoneessa on mukana testimahdollisuus, joten sitä käyttäen voi vapaasti tutustua koneen ominaisuuksiin ja esim. opettaa oppilaille ilmoituksen tekoa. Jatkokehitystä tehdään koko ajan (ulkoasu, tilastointi, havaitut virheet ja puutteet). LT:n sivuille tehdään myös reaaliaikaista tilastointia (ei kuitenkaan mitään kerhokohtaista aineistoa).

Turvallisuusilmoituskoneeseen kirjaudutaan joko sähköpostiin pyydetyllä kertakäyttöisellä koodilla tai käyttämällä Facebook- tai Google-tunnistamista. Ensimmäiseksi valitaan, minkä tyyppinen tapaus on ollut kyseessä. Valittavana ovat useimmin esiintyvät ns. ”Muut syyt”, kuten laskeutuminen ulos laskeutumisalueelta, pakkausvirhe tai vaikkapa huono avausasento. Lisäksi valittavana on ”Henkilövahinkoja tapahtui” (= loukkaantuminen), ”Varavarjoa käytettiin” (tai AAD avasi varavarjon) tai ”Kalustovika” (kaluston kunto tai huolto liittyy tapahtumaan). Näistä kentistä valitaan sitten kaikki kyseiseen vaaratilanteeseen sopivat kohdat. Esimerkiksi, jos huonon avausasennon takia olisi päävarjo avautunut huonosti ja siitä olisi seurannut sellainen vajaatoiminta, joka olisi vaatinut varavarjon käyttöä, ja jos vielä lisäksi laskeutumisessa olisi nilkka nyrjähtänyt, niin valittaisiin ”Huono avausasento”, ”Henkilövahinkoja tapahtui” ja ”Varavarjoa käytettiin”. Seuraavaksi järjestelmä avaa vain ne lomakekysymykset, jotka ovat oleellisia valittujen tilanteiden kuvaamiseksi.

Uudessa järjestelmässä on mahdollista kerhon puheenjohtajan muuttaa kerhon yhteystietoja. Ne löytyvät kirjautumisen jälkeen hallintapaneelin Yleistä -> Kerhot kohdasta. Turvallisuusilmoituksen tekemisestä lähtee siis sähköposti-ilmoitus kerhon määrittämille henkilöille, joita ovat ainakin turvallisuuspäällikkö. Lisäksi ilmoitus lähtee SIL:n lajipäällikölle, LT:n puheenjohtajalle ja turvallisuusvastaavalle sekä LT:n Kalustotyöryhmän puheenjohtajalle.

Palautetta voi lähettää osoitteella turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi. LT pahoittelee muutamaan aiheetonta sähköpostia, jotka lähtivät palvelimella huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Lisenssiluokkien ja -kouluttajakelpoisuuksien uusiminen ja hakeminen

Voit uusia lisenssisi kätevästi netistä. Kouluttajakelpoisuudet (uutena kelpoisuutena on kuvunkäsittelykouluttaja) ja lisenssiluokkien korotukset haetaan kuten ennenkin. Katso ohjeet: www.ilmailuliitto.fi/laji/laskuvarjourheilu/lisenssit-ja-kelpoisuudet.

Kun olet täyttänyt uusinnan netissä, uusi lisenssi tulee kännykkääsi Cardukorttina (kuten SIL jäsenkortti), jos sinulla on Cardusovellus jo ladattuna. Jos sinulla ei ole vielä Cardusovellusta kännykässäsi: www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/jasenasiat/jasenkortti/cardu-sovelluksen-kayttoonotto.

Voit myös tulostaa jäsenpalvelusta todistuksen, jossa näkyy mm. lisenssi, kelpoisuudet, jäsenyydet ja vakuutustiedot. Muovista lisenssikorttia tehdään myös erikseen pyynnöstä. Lisätietoja sil@ilmailuliitto.fi.

Koulutuswebinaari huhti-toukukuun vaiheessa 2018

Koulutuswebinaarissa käydään läpi ainakin alkuvuoden uudet asiat kuten: Laskuvarjohyppääjän opas, KO II, Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset sekä näihin liittyvä oheismateriaali esitellään. NCO-asioita kerrataan sekä käydään läpi mahdollisia uusia hyppylentämiseen liittyviä juttuja. Lisäksi esitellään Omavalvonnan nettipohjainen versio ja sen käyttö.

Tarkempi ajankohta, ohjelma ja linkki webinaariin lähetetään kerhoille myöhemmin. Kaikki esitykset kalvopohjineen jäävät myös LT:n verkkosivuille katsottavaksi myöhemmin.

Kerhotuet

Muistutuksena, että kerhojen tapahtumien tai vastaavien tukemiseen kaudelle 2018 on avauttu haku. Hakuaikaa 31.5.2018 asti. Hakeminen tapahtuu Laskuvarjotoimikunnalle (lt@laskuvarjotoimikunta.fi) osoitettavalla vapaamuotoiset hakemukset; kuitenkin rahan konkreettinen käyttötarkoitus on mainittava. Tuet päätetään 31.5. jälkeisessä seuraavassa LT:n kokouksessa ja julkistetaan LT:n nettisivuilla. Jaettavan tuen maksimimäärä on yhteensä 2 000 €

EU:n Tietosuoja-asetus

Mistä on kyse? Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löydät tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita ja koulutuksia, joita kannattaa hyödyntää tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

Miten valmistautua tietosuoja-asetukseen? Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava.

Suomen Ilmailuliiton 17.3. järjestämässä Kiitoon – Kerhohallinnon koulutustilaisuudessa kävi aiheesta puhumassa järjestöpäällikkö Rainer Anttila, Suomen Olympiakomiteasta. Hänen esityksensä kalvopohjat (ja muutkin tilaisuuden esitykset) löydät Google Driven kansiota. Anttilan esitys löytyy myös Olympiakomitean sivuilta.

LT:n verkkosivu-uudistus

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivut uudistuvat kevään aikana. Uudistuksen yhteydessä verkkosivut siirre-tään uudelle julkaisualustalle, jonka ansioista verkkosivujen ylläpito helpottuu huomattavasti. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on selkeyttää sivuston rakennetta ja helpottaa tiedon ja materiaalien löytämistä. Uusituilta verkkosivuilta löydät jatkossa vaivattomasti vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja ajankohtaisen materiaalin niin kerhoaktiiveille, lisenssihyppääjille kuin oppilaillekin.

Kilpailuasiaa ja palkitsemisia

Laskuvarjotoimikunnan Urheilijatuet 2018 ovat haettavissa

Muistutuksena, että urheilijat/joukkueet voivat hakea tukea kauden 2018 toimintaan toimittamalla va-paamuotoisen hakemuksen sähköpostilla Laskuvarjotoimikunnalle (lt@laskuvarjotoimikunta.fi) 31.3. mennessä. Hakemuksessa on kerrottava kuka/ketkä tukea hakevat, miksi tukea haetaan, miten harjoitellaan, mikä on päätavoite ja millaiset arvioidut kulut ovat. Tukipäätös tehdään LT:n huhtikuun kokouksessa ja julkistetaan LT:n nettisivuilla. Jaettavan tuen maksimimäärä on yhteensä 4 000 €.

SM-kilpailukalenteri ja paljon muuta tärkeää asiaa kilpailijoille löytyy Ilmailuliiton Kilpaurheilu-sivuilta. En-simmäisenä SM-kisoista olivat vuorossa tuulitunnelilentämisen SM-kilpailut. Sirius Sport Resort Oy järjesti Ilmailuliiton alaiset tuulitunnelilentämisen SM-kilpailut Pyhtäällä 10.–11.2.2018. Osallistujat ja tulokset.

Ennätyksiä. Joukkue Pro-Team (Kimmo Pohjola, Kalle Pohjola, Eija Suvala ja Emilia Sormunen) teki Pyhtään tunneli-SM-kisoissa uuden SE:n: Kuviohyppy, 4 hengen, paras 10 kierroksen keskiarvo tunnelissa, yleinen sarja: 22,8 pistettä.

Palkitsemisia. Oulun Turpaboogeissa palkittiin vuoden 2017 laskuvarjourheilijana (Nesteen malja) Petri Mastola. Turpaboogeissa palkittiin myös ennätysmäärä (kaikkiaan lähes 130) maailman-, Euroopan ja Suomen ennätyksen tekijöitä. Suomen Ilmailuliiton kevätkokouksessa sai Suomen Ilmailupatsaan pitkän linjan ilmailuvaikuttaja, Seniors Skydivers yhdistyksen puheenjohtaja Eero Kausalainen ja Kotkapoika-kiertopalkinnon Vaasan Laskuvarjokerho ry (linkki näistä kertovaan tiedotteeseen).

LT onnittelee palkittuja ja ennätyksen tekijöitä!

Marras-Meeting 2018

3.–4.11.2018 järjestetään iso hyppykerhojen vastuuhenkilöiden (päättäjät, päälliköt, kouluttajat ja lentäjät) koulutustapaaminen, Marras-Meeting – varaa ajankohta jo kalenteriisi! Paikka on vielä varmistumatta, mutta se tulee todennäköisesti olemaan pääkaupunkiseudulla tai sen lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *