Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2020

Hauskaa alkanutta hyppykautta 2020!

Tässä tiedotteessa käsitellään:

 • LT:n kokoonpano 2020
 • LT:n verkkosivut
 • Toiminnallisten ohjeiden muutokset ja OPS:n tilanne
 • Turpaboogie 2020 Tampereella
 • Turpaboogien 2021 järjestäjää haetaan!
 • Turvallisuuskatsaus
 • Kilpailuasiaa
  • Maajoukkue 2020
  • Kilpailijoiden tuet haettavissa
  • Palkitsemisia ja ennätyksiä
  • FAI-lisenssistä
 • Lisenssiluokkien ja -kouluttajakelpoisuuksien uusiminen ja hakeminen
 • Kerhoille materiaalia
 • Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen – Opas ja HPK päivittyvät kaudelle 2021

LT:n kokoonpano 2020

 • Timo Kokkonen, puheenjohtaja
 • Jarkko Orava, VPJ sekä verkkosivu- ja tiedotusvastaava
 • Simo Aro, hyppylentotoiminta
 • Henrik Erkkilä, tietojärjestelmät
 • Tomi Kallunki, kalustoasiat
 • Hanna Lydén, novakoulutus ja kerhohallinto
 • Petri Lydén, novakoulutus ja kuvunkäsittely
 • Kimmo Paularanta, turvallisuus ja kouluttajakoulutus
 • Pasi Pirttikoski, kilpailu ja tuomarointi
 • Hannamari Rissanen, kerhojen palkka- ja työkorvausasiat
 • Pauli Sillanpää, PL-koulutus sekä koulutusvideot ja -kuvat

Toimikunnan jäsenet ovat hyppääjiä, jotka tekevät yhdistystyötä vapaaehtoisvoimin. Toimikunnan jäsenet tavoitat parhaiten sähköpostitse. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laskuvarjotoimikunta.fi. Laskuvarjotoimikunnan yhteinen sähköpostilista on lt@laskuvarjotoimikunta.fi.

Hyppypuolen FAI-delegaattina ja varadelegaattina (ISC, Skydiving Commission) jatkavat Pasi Pirttikoski (delegaatti) ja Mauri Väistö (varadelegaatti).

LT:n verkkosivut

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla on paljon päivitettyä ja uutta materiaalia. Käy tutustumassa ja hyödynnä!

Toiminnallisten ohjeiden muutokset ja OPS:n tilanne

Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset on päivitetty 31.1.2020. Oleellisin muutos on tehty siipikuormarajoihin alle 200 hyppyä hypänneille. Kerhopomopalaverissa viime marraskuussa nähtiin tarpeelliseksi painottaa, että pienempi kupu vaatii pienemmän siipikuorman toimiakseen samoin kuin isompi kupu isommalla siipikuormalla. Tästä syystä maksimisiipikuorman 1,34 lisäksi on huomioitava Siipikuormataulukko alle 200 hyppyä hypänneille, jossa kuvataan, miten suurin suositeltu siipikuorma voi vaihdella kuvun koon mukaan välillä 1,0–1,34 lbs/sqft. Kaikki ohjeen muutokset on kerrottu dokumentissa Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset, muutosmerkinnät.

Päivitetty OPS M6-1 on oletettavasti näillä hetkillä tulossa Traficomista lausuntokierrokselle. Siihen on haettu muutosta siten, että varavarjon ja valjaiden 20 vuoden maksimikäyttöikäraja poistettaisiin (vain kunto ratkaisisi) sekä varavarjon pakkausjakso pidennettäisiin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen, ellei valmistaja ole toisin määrännyt. Lisäksi tandempäävarjolla korkeutta, jossa sen on oltava täysin avautunut, nostettaisiin 1000 metristä 1200 metriin. Ks. lisätietoa Traficomin sivuilta.

Turpaboogie 1.–2.2.2020 Tampereella

Turpaboogie on laskuvarjohyppääjien vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin TamLK:n toimesta Tampereella. Katso tästä ohjelma ja esitettyä materiaalia.

Turpaboogie 2021 järjestäjää haetaan!

Ensi vuoden Turpaboogien järjestäjää haetaan! Jos se on kerhosi, niin ota yhteyttä lt@laskuvarjotoimikunta.fi viimeistään huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Turvallisuuskatsaus

Vuonna 2019 turvallisuusilmoituksia tehtiin hyppymäärään nähden eniten yli kymmeneen vuoteen. Hyppymäärä oli pienin viimeisen 30 vuoden aikana. Verrattuna edelliseen vuoteen loukkaantumiset ja varavarjon käytöt vähenivät. Muiden ilmoitusten määrä kasvoi, näissä korostuu laskeutumiset muualle kuin aiotulle laskeutumisalueelle.

Pitkäaikaisten havaintojen perusteella huolellinen pakkaustarkastus ja pakkaaminen ovat tärkeitä asioita. Jokaisen pitää kantaa vastuuta muista hyppääjistä mm. pitämällä huolta omista varusteistaan ja tarkastamalla oppilasvarjo huolellisesti.

Vastuunkantoa on myös huolellinen uloshyppypaikan määrittäminen ja hyppääminen oikeasta paikasta. Ei ole samantekevää, mistä hyppää. Väärä UHP voi välillisesti tai suoraankin johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Tuulen suunnan ja voimakkuuden arvioimiseen on paljon keinoja. Esimerkiksi, katsotaan nousun aikana koneesta aika ajoin ulos ja tarkkaillaan aiotulla linjalla koneen etenemissuuntaa ja maanopeutta. Maasta voi tehdä vastaavat havainnot, maahenkilön pitää tarvittaessa olla yhteydessä lentokoneeseen.

Uloshyppypaikan määrittämisessä erinomainen apu on Windy. Lentopaikkakohtaista tietoa saa mm. verk-kosivulta ilmailusaa.fi. Ilmailusäässä GAFORin on korvannut LLF, josta saa monipuolisempaa tietoa kuin GAFORista sai. Sivustolla on myös ohje LLF-tiedon käyttämiseen.

Jos huomaa, että esimerkiksi linja on väärä, havaintoon pitää myös reagoida. UH-paikan katsomista ja mää-rittämistä voi kerrata Laskuvarjohyppääjän oppaasta s. 63–66.

Koulutuspuolella radiohenkilön toimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Radiokouluttajan pitää olla aktiivinen toimija. Jos hän havaitsee jotakin, mihin pitää puuttua, niin silloin pitää myös toimia.

Vanhasta periaatteesta on syytä jälleen muistuttaa. Radiokoulutusoppilaan ensimmäiset harjoitusohjaukset ja ensimmäisen hypyn oppilas = ei-toivottava yhdistelmä. Näin ei pitäisi koskaan toimia, ks. Laskuvarjohyppykouluttajan opas – osa 2, s. 17.

PL-kerhoille (C-182) lähetetään vielä erikseen turvallisuusohje PL-hihnan varmistuksesta ja sen oikeasta kä-sittelystä PL-hypyillä, koska viime vuonna oli tapahtunut PV:n aukeamisia oppilaan kiivetessä streevalle.

Kilpailuasiaa

SIL:n maajoukkueurheilijat on valittu. Lista löytyy LT:n verkkosivuilta. Mikäli Sinulla/joukkueellasi on halua osallistua EM-/MM-tason kilpailuihin kaudella 2020, otattehan välittömästi yhteyttä Laskuvarjotoimikuntaan (pasi.pirttikoski@laskuvarjotoimikunta.fi), mikäli et ole niin jo tehnyt.

Laskuvarjotoimikunnan Urheilijatuet 2020 ovat haettavissa. Urheilijat/joukkueet voivat hakea tukea kauden 2020 toimintaan toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla Laskuvarjotoimikunnalle (lt@laskuvarjotoimikunta.fi) 31.3. mennessä. Hakemuksessa on kerrottava kuka/ketkä tukea hakevat, miksi tukea haetaan, miten harjoitellaan, mikä on päätavoite ja millaiset arvioidut kulut ovat. Tukipäätös tehdään LT:n kokouksessa 5.5. ja jaettavan tuen maksimimäärä vuonna 2020 on yhteensä 8 000 €.

Palkittuja ja ennätyksiä. Turpaboogien iltajuhlassa jaettiin suuri joukko tunnustusta vuoden 2019 laskuvarjourheilijoille.

 • Vuoden 2019 laskuvarjourheilija (Nesteen malja – palkinto jaetaan suomalaiselle laskuvarjourheilijalle, joka kuluvan vuoden aikana on todettu ansioituneimmaksi) on Heini Elo. Heini organisoi ja johti kahta suomalaisten naisten Euroopan ennätysyritystä Utissa elokuussa 2019. FAI hyväksyi ennätykset tammikuussa 2020. Ennätykset tehtiin 6-way VFS Head Up ja 10-way VFS Head Down -luokissa. Onnistuminen vaati Heinin kykyä ja halua jakaa omaa osaamistaan sekä pitkän kokemuksen tuomaa tietämystä. Heinillä on mm. lajin (VFS) maailmanmestaruus vuodelta 2006.
 • Laskuvarjourheilun elämäntapapalkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran ja sen saivat laskuvarjohyppytuomarit Jukka Olkkonen ja Pekka Salmela. Herrojen tuomarinurat alkoivat vuonna 1994 ja ne jatkuvat edelleen. Ilman tuomareita ei olisi SM kisojakaan, joten heidän läsnäolonsa on ollut välttämätöntä. Olkkonen on SIL jäsen vuodesta 1980 alkaen ja Salmela 1992 alkaen. Olkkonen ollut isona taustavaikuttajana SM-kilpailujen järjestämisissä sekä Salmela on ensimmäinen suomalainen päätuomari kansainvälisissä 1 kategorian kisoissa.
 • Katso kaikki palkitut tästä.

LT onnittelee palkittuja ja ennätyksen tekijöitä!

SM-kilpailukalenteri ja paljon muuta tärkeää asiaa kilpailijoille löytyy Ilmailuliiton Kilpaurheilu-sivuilta. En-simmäisenä SM-kisoista on vuorossa tuulitunnelilentämisen SM-kilpailut. Lentotehdas Oy järjestää Ilmailuliiton alaiset tuulitunnelilentämisen avoimet SM-kilpailut vapaalentotunneli Föönissä 27.–28.3.2020.

FS-Tunneliliigan kilpailu on pidetty tälle vuotta jo kaksi Föönissä 25.1. ja 5.3. Tuloksia löytyy täältä.

Kuten liiton jäsenkirjeessä (ti 10.3.2020) mainittiin, jäsenportaali tulee käyttöön maaliskuussa. Siellä voi tarkastella ja tehdä muutoksia omiin tietoihin. FAI-lisenssit päivittyvät FAI-järjestelmään toistaiseksi manuaalisesti. Oman FAI-lisenssin voimassaolon voi tarkastaa: http://old.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences. Jos olet menossa SM- tai kansainvälisiin kilpailuihin ja lisenssiä ei löydy yllä olevan linkin takaa esim. kahta viikkoa ennen kilpailuja, ota yhteyttä liittoon: sil@ilmailuliitto.fi.

Lisenssiluokkien ja -kouluttajakelpoisuuksien uusiminen ja hakeminen

Muistathan, että voit kohta uusia lisenssisi (A, B, C, D) suoraan netistä ilman erillisen lomakkeen lähettämistä. Ilmailuliiton uuteen jäsenrekisteriin on valmistumaisillaan tämä toiminto, joten kannattaa odottaa, jos ette ole vielä hakeneet. 2019 haetut ovat voimassa 31.3.2020 asti.

Kouluttajakelpoisuudet ja lisenssiluokkien korotukset haetaan kuten ennenkin, mutta pdf-lomakkeessa on tuki digitaaliselle allekirjoitukselle. Katso ohjeet: www.ilmailuliitto.fi/laji/laskuvarjourheilu/lisenssit-ja-kelpoisuudet.

Voit myös jatkossa tulostaa jäsenpalvelusta todistuksen, jossa näkyvät mm. lisenssi, kelpoisuudet, jäsenyydet ja vakuutustiedot. Jäsenpalvelussa voit myös päivittää muuttuneet tietosi ajan tasalle.

Hyppylisenssikortit tulevat Cardu-korttina puhelimen Cardu-sovellukseen. Kortin ollessa kännykässä vuosittainen uusinta (A, B, C, D) tapahtuu netistä lähes reaaliaikaisena. Tarpeen vaatiessa (dropzone ei hyväksy sähköisiä, kännykkäsi on niin vanha, ettei saa ladattua tms.) saat liitosta pyynnöstä myös muovisen lisenssikortin. Lisätietoja sil@ilmailuliitto.fi.

Kerhoille materiaalia

Kerhojen koulutuspäälliköille on 11.3. lähetetty (Matkahuolto) kerhon osoitteeseen kirjepaketti, jossa on la-minoitua materiaalia laitettavaksi kerhon seinälle ja/tai ilmoitustaululle, liitettäväksi Laskuvarjohyppääjien oppaaseen ja hyppypäiväkirjaan sekä jaettavaksi kerhon kouluttajille. Saatekirjeessä on tarkemmat toimin-taohjeet ja materiaali on seuraava:

Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen – Opas ja HPK päivittyvät kaudelle 2021

Tilaa Laskuvarjohyppääjän oppaita ja Hyppypäiväkirjoja tilauslomakkeella tästä linkistä. Opas maksaa 8 € ja HPK 5 €. Jokaisen lähetyksen hintaan lisätään 15 € käsittely- ja postituskuluja (vastaava teksti löytyy LT:n sivuilta kohdasta Materiaalipankki // Koulutuspäällikön kansio).

Tämän kauden (2020) Opas ja HPK pysyvät samana. Kaudelle 2021 molemmat päivittyvät. Opaspäivityspro-jekti käynnistettiin viime viikonloppuna ja mm. kuvunkäsittelyn tärkeyttä tullaan korostamaan koko oppilas-ajan. Lisäksi oppaan kuvia päivitetään sekä tarkistetaan kaikki jatko-oppaat.

Turvallista kautta 2020!’

Laskuvarjotoimikunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *