Määräysmuutos – Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 12.3.2024 antanut muutetun määräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 13.3.2024.

Määräykseen on lisätty mahdollisuus poikkeuksiin määräyksen vaatimuksista kohtaan 5, Poikkeukset. Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta myöntää erityisistä syistä yksittäisiä määräaikaisia poikkeuksia määräyksen vaatimuksista. Poikkeushakemuksessa on kuvattava, miten määräyksen vaatimuksista halutaan poiketa ja miten vaatimuksista poikkeava järjestely takaa vastaavan turvallisuustason kuin vaatimusten mukainen menettely. Hakemuksessa on esitettävä poikkeavaan järjestelyyn liittyvät riskit ja keinot, joilla riskit hallitaan.

Lähde: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/maaraysmuutos-laskuvarjohyppytoiminta-ops-m6-1-0