Tälle sivulle kerätään hyppylentämiseen liittyvää materiaalia kerhojen tueksi.

Lait ja asetukset

Tilapäisten vaara-alueiden perustaminen laskuvarjohyppytoimintaan

Esimerkkimateriaalit

Huomattavaa on, että tässä olevat materiaalit ovat todellakin esimerkkimateriaalia (sopivat esimerkkikerhon (OSC) toimintaan, koneeseen ja olosuhteisiin), joka vaatii enemmän tai vähemmän kerhossa tehtävää työtä ja niiden muokkausta. Lisäksi esim. riskianalyysin tekemiseen on olemassa paljon muitakin tapoja, mutta näiden esimerkkien ja mallien pohjalta pääsee alkuun. Tarkistuslistoja voidaan sijoittaa useita ”samalle sivulle”; tässä on jokainen erillisenä esimerkkinä selkeyden vuoksi.

Hyppylento-ohjeen malli

Hyppylentämisen koulutusohjelmamalli

Hyppylentotiedotteita